23.05.2023

Monitor Migracje 2/5/2023

Rząd Niemiec jest pod coraz większą presją, by przywrócić kontrole granic, ze względu na rosnącą nielegalną imigrację docierającą do Niemiec oraz uchodźców z Ukrainy. Z drugiej strony wprowadza ułatwienia dla imigrantów, które mają przyciągnąć legalną imigrację.

Liczba nielegalnych imigrantów przybywających do Włoch rośnie dramatycznie, wskazują dane Frontexu. Z kolei na innych szlakach spada presja, chociaż pytanie o skuteczność wykrywania nielegalnych przekroczeń w Polsce, stawia raport niemieckiej policji mówiący o 3000 nieregularnych imigrantów przekraczających granicę z Niemiec do Polski. Z presją borykają się dalej Węgry i Bułgaria, które oczekiwałyby większej pomocy ze strony UE.

Pakistańscy youtuberzy robią to co powinni robić zachodnie państwa. Zniechęcają w sieciach społecznościowych do niebezpiecznej podróży, która nie zawsze kończy się sukcesem.

Jan Wójcik

Przeczytaj też

Niemcy

Regiony

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Przepływy

demografia

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Przepływy

Migracje

demografia

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...