22.07.2023

Monitor Migracje 2/7/2023

Okazuje się, że w ubiegłym roku padł rekord składania wniosków azylowych na świecie. Ponad 2/3 z nich złożono w USA i UE. Presja imigracyjne powoduje, nie tylko wzrost popularności partii prawicowych, lecz nawet prowadzi do upadku rządów, co miało miejsce w Holandii. Wciąż rośnie nielegalna imigracja do Europy, której pierwszym celem są Włochy. W sondażach Europejczycy mówią, że imigracja jest źródłem zaniepokojenia – stanowisko to dynamicznie wzrasta w stosunku do poprzedniego badania Eurobarometru. UE stara się temu zaradzić, poprzez podejmowanie różnych kroków, jak chociażby podpisując umowę z Tunezją, której szczegóły nie są znane więc trudno powiedzieć, czy będzie choćby częściowym rozwiązaniem problemu. Tymczasem Grecja oczekuje przywrócenia operacji UE na Morzu Śródziemnym zwalczających szlaki przemytników. Jednak to rodzi dość zasadnicze pytanie: czy Libia zgodzi się na stacjonowanie europejskich okrętów na jej wodach terytorialnych?

Jan Wójcik

Przeczytaj też

Regiony

Niemcy

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Przepływy

demografia

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Przepływy

Migracje

demografia

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...