30.08.2023

Monitor Migracje 2/8/2023

Rząd proponuje nam aż dwa pytania o nielegalną imigrację i postępowanie z nią. Jednak nie stawia pytania o imigrację legalną, która intensywnie postępuje i przekracza ramy konsensusu, co do którego była zgoda w Polsce. Twierdzenie, że imigracja jest legalna więc nie powinno być w tej materii dyskusji jest nadużyciem wobec informacji i badań pochodzących z bardziej doświadczonych państw Europy Zachodniej. W międzyczasie państwa leżące na szlakach imigracyjnych zwiększają ochronę granic i bronią się przed niechcianym napływem imigrantów.

Jan Wójcik

Przeczytaj też

Regiony

Niemcy

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Przepływy

demografia

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Przepływy

Migracje

demografia

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...