11.01.2023

Monitor Niemcy 1/1/2023

W niniejszym Monitorze poddamy analizie wydarzenia przełomu roku 2022/23 zwłaszcza kwestie  gospodarcze i bezpieczeństwa, w tym ochrony kontrwywiadowczej państwa i obronności, zwłaszcza, że  sprawy bezpieczeństwa wewnętrznego Niemiec koncentrowały się na zatrzymaniu w połowie grudnia 2022 r. pracownika niemieckiego wywiadu przekazującego tajne informacje służbom rosyjskim.  Przyjrzymy się bliżej niemieckiemu eksportowi uzbrojenia, jakości oferowanego sprzętu oraz deklaracjom wsparcia militarnego Niemiec dla Ukrainy, szczególnie informacjom o przekazaniu Ukrainie pojazdów opancerzonych „Marder”.

Tytus Jaskułowski 

Przeczytaj też

Regiony

Niemcy

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Przepływy

demografia

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Przepływy

Migracje

demografia

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...