01.11.2022

Monitor Niemcy 1/11/2022

W Monitorze zostały poddane analizie węzłowe dane o postawach społecznych w Niemczech pod koniec 2022 roku. Wyniki badań są co najmniej zastanawiające, gdyż wskazują na wzrost tendencji do zachowań skrajnych. W monitorze znajdują się rekomendacje dla polskich instytucji dyplomacji publicznej jak planować zadania z różnych sfer, np. edukacji.

Tytus Jaskułowski

Przeczytaj też

Niemcy

Regiony

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Przepływy

demografia

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Przepływy

Migracje

demografia

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...