10.03.2023

Monitor Niemcy 1/3/2023

Wystąpienie kanclerza Scholza w rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainie miało na celu przede wszystkim zapewnienie rządowi balansu w polityce wewnętrznej i zagranicznej. Z uwagi na świadomość wpływów i medialnego rezonansu przeciwników wsparcia Ukrainy w samej RFN, a także na potrzeby wynikające z zachowania lojalności sojuszniczej, kanclerz ograniczył się do stosowania znanej od początku roku retoryki, tj. pokazywania i potwierdzania dalszego  wsparcia, aczkolwiek bez wchodzenia w jego rzeczywiste porównania z pomocą innych, a przede wszystkim biedniejszych państw, jednoczesnego zapewniania o chęci dążenia do pokoju, potępiania Rosji, ale i zachowywania dla niej widocznych i precyzyjnie zdefiniowanych warunków zakończenia konfliktu. Równie istotny, obok braku mocy wiążącej wystąpienia był widoczny w nim, co najmniej koncyliacyjny stosunek do Chin, motywowany potrzebą pielęgnacji stosunków gospodarczych z ChRL. I to właśnie gospodarka, a nie Ukraina, była pierwotnym motywem wystąpienia Kanclerza. Można oczekiwać, iż przemówienie było symboliczną zapowiedzią rozwinięcia w kolejnych miesiącach nowych niemieckich inicjatyw zmierzających do np. zawierania umów o wolnym handlu czy też nowych kontraktów na dostawy surowców.

Tytus Jaskułowski

Przeczytaj też

Regiony

Niemcy

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Przepływy

demografia

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Migracje

demografia

Przepływy

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...