10.04.2023

Monitor Niemcy 1/4/2023

Petycje i apele środowisk niechętnych zaangażowaniu się RFN w pomoc dla Ukrainie, a w szczególności udzielaniu jej pomocy wojskowej, były stałem elementem obecnym w zachodnioniemieckiej polityki wewnętrznej od momentu rozpoczęcia wojny z 2022 r. Wywoływały one, co prawda, głosy polemiczne. Inspirowały debatę publiczną Niemczech. Nie to jednak było ich jedynym celem. Stosowne apele, w tym ten z końca marca br. służyły mobilizacji grup wewnątrz partii socjaldemokratycznej prezentujących inne niż Scholz stanowisko w sprawie polityki wobec Ukrainy. Odnośne dokumenty pomagały ponadto, choć w niezamierzony sposób, zachodnioniemieckiej dyplomacji w regularnym wysyłaniu stronie rosyjskiej komunikatu, iż powrót do rozmów jest, pod pewnymi warunkami, możliwy. Apele owe warto postrzegać także jako potwierdzenie faktu, iż wewnątrz największej partii koalicyjnej w RFN nadal istniały środowiska, które inaczej postrzegają model polityki wobec Rosji od 2022 r. niż inni sojusznicy Niemiec w NATO i UE. A obecny kanclerz RFN nadal musi się z takimi środowiskami cały czas liczyć.

Tytus Jaskułowski

Przeczytaj też

Niemcy

Regiony

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Przepływy

demografia

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Przepływy

Migracje

demografia

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...