06.08.2023

Monitor Niemcy 1/8/2023

Założenia programowe AfD odzwierciedlały ewolucję w samej partii. Jej powstanie wynikało z fali protestów wobec konkretnych aspektów polityki zagranicznej kanclerz Merkel z jednoczesnym wsparciem dla rynkowych rozwiązań gospodarczych. Było to zgodne z rodowodem twórców organizacji, tj. liberalno-konserwatywnych polityków, naukowców, względnie przedsiębiorców. Z biegiem czasu AfD stała się jednakże podmiotem, który przyciągał osoby o poglądach prawicowych lub skrajnie prawicowych, głównie z powodu konsekwentnej kontestacji przez AfD polityki migracyjnej RFN. Do momentu, w którym nie zachodzi konieczność ponoszenia odpowiedzialności za realizowany program, pozostawać on będzie zbiorem swobodnie zmienianych i interpretowanych populistycznych względnie liberalnych haseł gospodarczych oraz społecznych. Zawsze jednak u ich podstaw pozostawać będzie protekcjonistyczna ochrona interesów ekonomicznych RFN, opartych na kooperacji gospodarczej z Rosją.

Tytus Jaskułowski

Przeczytaj też

Regiony

Niemcy

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Przepływy

demografia

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Przepływy

Migracje

demografia

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...