18.02.2023

Monitor Niemcy 2/2/2023

Kanclerz Republiki Federalnej od początku bieżącego roku w wystąpieniach publicznych usiłuje zaprezentować RFN jako państwo pozostające w awangardzie pomocy i politycznego wsparcia dla Ukrainy. Nadal jednak wątki jego kluczowych przemówień, takich jak te zaprezentowane w trakcie światowego forum ekonomicznego w Davos, każą przypuszczać, iż poza elementami protokolarnymi Niemcy nie zmienią zasad prowadzenia polityki zagranicznej, do zachowania rezerwowej opcji powrotu do uporządkowanych relacji z Rosją włącznie.

Tytus Jaskułowski

Przeczytaj też

Regiony

Niemcy

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Przepływy

demografia

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Migracje

demografia

Przepływy

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...