28.04.2023

Monitor Niemcy 2/4/2023

Odłączenie od sieci w mijający weekend, tj. 15-16 kwietnia br. ostatnich działających w Republice Federalnej Niemiec elektrowni atomowych pozornie wydaje się być momentem historycznym. Kończy wszak kilkudziesięcioletni lobbing środowisk ekologicznych optujących za rezygnacją z tej formy produkcji energii. Z punktu widzenia bieżącej sytuacji politycznej RFN, data ta nie będzie prowadziła jednakże ani do ograniczenia debaty na temat bezemisyjnych form pozyskiwania energii, ani też do spadku wynikających z takowej sporów. Wręcz przeciwnie, symboliczny  charakter odejścia od energetyki atomowej doprowadzi do zaostrzenia konfliktów politycznych, także tych niekoniecznie związanych z ekologią. Nie ma ponadto pewności, iż implementowana w kwietniu br. decyzja o rezygnacji z wykorzystywania paliw rozszczepialnych do produkcji energii elektrycznej nie zostanie kiedyś podważona. To jednak będzie funkcją ogólnej sytuacji na rynku energii, potrzeb gospodarczych, postępów w dostępności do alternatywnych źródeł energii, zmian pogodowych, a także dalszego przebiegu konfliktu na Ukrainie.

Tytus Jaskułowski   

Przeczytaj też

Regiony

Niemcy

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Przepływy

demografia

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Przepływy

Migracje

demografia

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...