28.05.2023

Monitor Niemcy 2/5/2023

Najważniejszym rezultatem głosowania do parlamentu krajowego w Bremie jest niejednoznaczność wyników. Wspomniane można bowiem interpretować zarówno na korzyść, jak i niekorzyść danego ugrupowania. Zwycięzca, tj. SPD uzyskuje nadal najgorsze poparcie w powojennej historii, i to na obszarze tradycyjnie popierającym socjaldemokrację. Na tym obszarze doskonale radzi sobie z kolei skrajna prawica, co zakłóca pozytywne oceny stabilnych rezultatów chadecji i lewicy, zmuszonych do bardziej skutecznego konkurowania o wyborców. Najsłabsze rezultaty koalicjantów SPD z rządu federalnego przełożą się ponadto na dalsze konflikty wewnątrz koalicji tworzącej gabinet kanclerza Scholza. Z tego też względu prawdziwym zwycięzcą wyborów w Bremie zostanie dopiero to ugrupowanie, które wciągnie wnioski z jego wyników i zdoła je implementować do działalności politycznej po wyborach, przede wszystkim w pozostałych częściach Niemiec.

Tytus Jaskułowski

Przeczytaj też

Niemcy

Regiony

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Przepływy

demografia

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Przepływy

Migracje

demografia

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...