28.06.2023

Monitor Niemcy 2/6/2023

Zaprezentowana 14 czerwca br. przez najważniejszych polityków koalicyjnego rządu RFN, w tym kanclerza Olafa Scholza oraz ministrów: obrony, spraw wewnętrznych, zagranicznych oraz finansów, nowa strategia bezpieczeństwa Republiki Federalnej stała się bezprecedensowa jedynie w tym względzie, iż użyto jej do ostentacyjnego podkreślenia w mediach coraz bardziej wątpliwej jedności ugrupowań sprawujących władzę. Wspomniane zachowanie było niezbędne z uwagi na rozpoczynające się po prezentacji strategii wewnętrzne kongresy partii koalicyjnych.

Strategia zawiera zbiór pojawiających się od dawna w debacie publicznej haseł. Nie gwarantuje trwałego rozwiązania głównych problemów dotyczących bezpieczeństwa RFN, w tym finansowania zakupów nowego sprzętu względnie zwiększenia stanu etatowego Bundeswehry. Stąd też należało traktować ją jako ogólne oświadczenie woli, które ponadto winno być postrzegane na równi z kluczowymi wypowiedziami np. ministra obrony RFN, Borisa Pistoriusa. Część tez zawartych w dokumencie może być zarazem interpretowana co najmniej jako wotum nieufności w stosunku do instytucji wywiadowczych odpowiedzialnych za dostarczanie rządowi RFN informacji wyprzedzających w stosunku do potencjalnych zagrożeń. Dostrzegalne pierwsze komentarze oraz problemy zanotowane bezpośrednio po opublikowaniu dokumentu wskazują ponadto na możliwość szybkiego wystąpienia dodatkowych tarć wewnątrz koalicji rządowej, związanych z implementacją strategii.

Tytus Jaskułowski

 

Przeczytaj też

Regiony

Niemcy

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Przepływy

demografia

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Przepływy

Migracje

demografia

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...