27.05.2024

USA pozostają najatrakcyjniejszym państwem dla imigrantów

Mimo spowolnienia gospodarczego w USA, wciąż rośnie liczba obcokrajowców w największej światowej gospodarce, osiągając poziom 45,3 miliona osób w 2022 roku, co stanowi 13,7% populacji kraju.

Według danych American Community Survey, USA są wciąż niezwykle atrakcyjnym państwem dla światowych imigrantów, ich liczba osiągnęła 45,3 mln w 2022 roku i była wyższa o 5,5 mln osób niż dekadę wcześniej. Według danych International Organization for Migration, w 2020 roku na świecie było 281 mln imigrantów, oznacza to, że USA są najatrakcyjniejszym państwem migracyjnym świata, w którym mieszka około 16% wszystkich światowych migrantów.

W 2022 roku, 13,7% populacji USA stanowili imigranci, natomiast według danych U.S Census Bureau, stanami z największą liczbą imigrantów są:

 • Kalifornia, 26,53% ludności
 • New Jersey, 23,19% ludności
 • Nowy Jork, 22,55% ludności
 • Floryda, 21,14% ludności

Pozytywna jest również struktura zatrudnienia imigrantów:

 • 36,2% zajmuje się zarządzaniem, nauką, sztuką, usługami biznesowymi lub prowadzi własną działalność gospodarczą
 • 21,3% pracuje w sektorze usług
 • 15,4% zajmuje się produkcją i transportem
 • 14,8% zajmuje się sprzedażą i pracą biurową
 • 12,3% pracuje w przemyśle wydobywczym i budownictwie

Powyższe dane pokazują, że do USA przybywają migranci wykształceni, posiadający odpowiednie kompetencje zawodowe niezbędne do rozwoju wysoko rozwiniętej gospodarki.

W 2022 roku, wśród osób które uzyskały prawo pobytu w USA, dominowali mieszkańcy Azji w liczbie blisko 378 tys. osób, wyprzedzając mieszkańców Ameryki Północnej (369 tys. osób). Wśród narodowości dominowali natomiast:

 • Hindusi w liczbie 120 tys. osób
 • Meksykanie w liczbie 118 tys. osób
 • Chińczycy w liczbie 62 tys. osób

Jeszcze kilka dekad temu większość migrantów przybywających do USA pochodziło z Ameryki Północnej, a przez większość XX wieku z Europy. Jak widać Stany Zjednoczone mają niezwykłą łatwość w przystosowywaniu się do zmian demograficznych zachodzących na świecie i dalej skutecznie pozyskują imigrantów.

Również struktura demograficzna imigrantów jest niezwykle korzystna dla USA, ponad 73% imigrantów przybyłych do USA w 2022 roku miało mniej niż 45 lat, zachowana została również względna równowaga płci: 54% imigrantów stanowiły kobiety, natomiast 46% stanowili mężczyźni. Stan cywilny imigrantów (ponad 60% to osoby znajdujące się w związku małżeńskim) z 2022 roku, może sugerować, że znaczna część z nich chce osiąść na stałe w USA i założyć tam rodzinę.

Według U.S Census Bureau zdecydowana większość imigrantów przebywa w USA legalnie i zaledwie 22% całości migrantów, stanowią nielegalni imigranci. Widoczny jest również spadek liczby nielegalnych imigrantów pochodzących z Meksyku, których jeszcze w 2008 roku było około 6,9 mln a w 2022 roku już 4,1 mln. Warty zaznaczenia jest fakt, że wśród nielegalnych imigrantów jest aż 375 tys. obywateli Chin.

Według danych Forbesa, imigranci stanowią już 5,6% ogółu studentów, a ich liczba w roku akademickim 2022/2023 wzrosła o 11% w stosunku do poprzedniego roku akademickiego i wyniosła 1,05 miliona osób.

Pomimo spadku dzietności w USA do poziomu 1,62 na kobietę w 2023 roku, dzięki imigracji największej gospodarce świata w następnych dekadach nie grozi spadek liczby osób w wieku produkcyjnym. Jest to niezwykle ważne dla utrzymania pozycji geopolitycznej, szczególnie uwzględniając fakt że bezpośredni konkurent USA, Chiny, będą w następnych dwóch dekadach tracić kilkanaście milionów ludzi w wieku produkcyjnym, co oznacza że w ciągu następnych dwóch dekad, państwo środka straci około 20-25% ogółu siły roboczej. Również społeczeństwa trzeciej (Unia Europejska) i czwartej (Japonia) gospodarki świata w tym czasie będą starzeć się wyraźnie szybciej niż USA.

Reasumując, demografia może okazać się jednym z dwóch głównych atutów (obok sektora wysokich technologii, szczególnie AI) USA w postępującej rywalizacji mocarstw światowych.

Ariel Drabiński

Przeczytaj też

Przepływy

turcja

demografia

Notatki

Zmiany demograficzne w Turcji – przyspieszają, zagrażając mocarstwowym planom odbudowy imperium

Pomimo iż od 2003 roku w Turcji rządzą konserwatywni politycy, to nieustannie sp...

Regiony

trójmorze

Notatki

Polskie prezydencje: wielka odpowiedzialność, wielka szansa

W ciągu następnego roku Polska obejmie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej i ...

Regiony

Niemcy

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

demografia

Przepływy

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...