12.02.2024

Wizyta prezydenta RP we Wschodniej Afryce

Prezydent Andrzej Duda udał się w dniach 4-10 lutego z wizytą do trzech krajów afrykańskich: Kenii, Rwandy i Tanzanii.

Podstawowym celem wizyty prezydenta była promocja współpracy między Polską a tymi krajami w wymiarze gospodarczym. Jednocześnie wizyta miała także agendę polityczną, którą było przeciwdziałanie rosyjskiej dezinformacji, skierowanej to państw afrykańskich i współpraca w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego. Zapewnienie żywności jest wyzwaniem dla państw Afryki w związku z rosyjską agresją na Ukrainę.

W wymiarze gospodarczym to przede wszystkim Kenia, która uchodzi za jedno z najdynamiczniej rozwijających się państw Afryki oraz jeden z głównych punktów na mapie inwestycyjnej w Afryce. W trzecim kwartale 2023 gospodarka urosła 5,5% mierzone rok do roku. Z kolei Rwanda jest wprost zainteresowana zakupem broni od polskiego przemysłu zbrojeniowego, to główny produkt eksportowy Polski w tym kraju. Podczas wizyty odbyło się również uroczyste otwarcie ambasady w Kigali.

Spośród odwiedzonych krajów, najsłabsze relacja gospodarcze łączą nas z Tanzanią. Jednak i tutaj prasa donosiła o „nowym impecie” w relacjach między obydwoma krajami, czego symbolem ma być stworzenie bezpośrednich połączeń lotniczych między Warszawą a Dar Es Salaam. Polscy turyści należą do pierwszej dziesiątki krajów odwiedzających Tanzanię. Poza turystyką podpisano porozumienia o rozpoczęciu współpracy pomiędzy państwami w zakresie rolnictwa, inwestycji, handlu i rynku ICT. Przykładem konkretnej obecności jest polska firma ubezpieczeniowa KUKE, która ubezpieczy budowę poszczególnych odcinków kolei na budowie połączenia między stolicami Tanzanii i Rwandy.

Wizyta prezydenta Polski na Czarnym Lądzie ma miejsce po ponad rocznej przerwie. W roku 2022 miała miejsce podróż do Senegalu, Nigerii i Wybrzeża Kości Słoniowej. Polska zaczyna szukać aktywnie współpracy z krajami afrykańskimi, jednak personel polskich misji dyplomatycznych jest skromny i brakuje kontynuacji polityki. W porównaniu do Czech czy Węgier, prowadzimy relatywnie mniej ambitną politykę wobec tego kontynentu jak na nasze możliwości. Czeski MSZ posiada całą strategię zaangażowania się na Afryce, także w wymiarze pomocy militarnej, do niedawna w ramach współpracy z Francją. Węgry uruchomiły misję wojskową w Czadzie, żeby wspierać bezpieczeństwo kraju, a także wspomagać walkę z nielegalną imigracją.

Rynek afrykański przede wszystkim ze względu na zapóźnienie rozwojowe włącza się w globalną ekonomię, a dodatkowo przez wzrost demograficzny jest postrzegany, pomimo ryzyka, jako obiecujący. Polskie firmy, z wsparciem państwa, powinny szukać tam możliwości rozwoju, to jednak wymaga utrzymywania misji dyplomatycznych, które niestety w tym rejonie świata są słabo rozwinięte. Premią dla Polski na kontynencie afrykańskim jest brak udziału w kolonizacji.

Jan Wójcik

Przeczytaj też

Regiony

Niemcy

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Przepływy

demografia

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Przepływy

Migracje

demografia

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...