03.01.2024

ZAPOWIEDŹ: Dezinformacja. Identyfikowanie i przeciwdziałanie

Już 30 stycznia 2024 r. odbędzie się seminarium eksperckie dotyczące dezinformacji. 

W dobie szerzącej się manipulacji informacjami czy tworzonych fake newsów stanowiących realne zagrożenie dla rzetelności przekazu, popularyzacja wiedzy na temat dezinformacji jako jednego
z narzędzi wpływania na opinię publiczną jest fundamentalna.

Dezinformacja jest zjawiskiem złożonym i nie ma jednego schematu występowania. Może przybierać różne formy i wykorzystywać różnorodne kanały komunikacyjne. Jest szczególnie szkodliwa w kontekście obecnej sytuacji międzynarodowej i turbulencji politycznych na całym świecie. Zrozumienie natury dezinformacji stanowi pierwszy i kluczowy krok w jej przeciwdziałaniu.

Zapraszamy więc do udziału w seminarium eksperckim zatytułowanym „Dezinformacja. Identyfikowanie i przeciwdziałanie”.

Podczas spotkania podejmiemy się próby identyfikacji i opisania przejawów dezinformacji – szczególnie w kontekście łatwości budowania fałszywych narracji
w social mediach i ich rezonowania na masową skalę.

Omówimy również podstawowe cele szerzenia dezinformacji: podważanie zasad demokracji, destabilizację ładu społecznego oraz osiąganie celów politycznych
i społecznych.

Eksperci przeanalizują także metody, wskażą jakie należy stosować narzędzia i jakie podejmować kroki w celu demaskacji działań mających na celu destabilizację. Naświetlą również jakie działania prewencyjne mogą podejmować osoby fizyczne oraz instytucje państwowe i prywatne, a także jak mogą skutecznie przeciwdziałać dezinformacji.

 

Plan wydarzenia:

11.00    Poranna kawa  

11.25     Przywitanie gości

11.30     I panel  – dezinformacja – identyfikacja, narzędzia, metody

12.30    Przerwa kawowa

12.45    II panel – dezinformacja – przeciwdziałanie 

14.00    Zakończenie spotkania

Przeczytaj też

Energia

Seminaria eksperckie

CCS w Polsce – wszystko jest w rękach rządu

5 lutego 2024 r. wiodący interesariusze rozwoju technologii Carbon Capture and S...

Energia

Seminaria eksperckie

Energetyka i Przemysł. Polska, Europa, Świat.

W ramach cyklu spotkań eksperckich zatytułowanego „Energetyka i Przemysł. Polska...