Niemcy

Niemcy

Regiony

wybory

Komentarze

Wybory komunalne w Turyngii z 27 maja 2024

Ogłaszane w mediach, po pierwszych szacunkowych wynikach wyborów komunalnych w T...

Niemcy

Regiony

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Niemcy

Regiony

rosja

Komentarze

Wezwanie ambasadora Niemiec z Rosji dowodem na zmianę polityki zagranicznej RFN?

Wezwanie ambasadora Republiki Federalnej z Moskwy do Berlina, poza wywołaniem re...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o stanie przestępczości w Niemczech

Coroczna informacja federalnego MSW o stanie przestępczości stała się elementem ...

Migracje

Niemcy

wybory

Notatki

Nowy model przekazywania środków finansowych uchodźcom w RFN

Na początku kwietnia br. koalicja rządowa w Niemczech przyjęła kompromis dotyczą...

Regiony

Niemcy

Komentarze

Kumulacyjna prezentacja sondaży wyborczych w RFN

20 marca br. opublikowano sondaże wyborcze największych pracowni badań społeczny...

Regiony

Niemcy

Komentarze

Skandal szpiegowski w RFN jako szansa dla uczestników debaty publicznej w Niemczech

Skandal związany z ujawnieniem nagrań rozmów oficerów niemieckich wojsk lotniczy...

Regiony

ukraina

Niemcy

Notatki

Odmowa dostarczenia przez rząd RFN pocisków Taurus na Ukrainę

Stanowisko Olafa Scholza z 26 lutego br. w sprawie odmowy dostarczenia na Ukrain...

Niemcy

Regiony

ukraina

Notatki

Umowa pomiędzy Niemcami a Ukrainą o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa z 16 lutego 2024 r.

Niezależnie od genezy podpisania umowy pomiędzy Niemcami a Ukrainą o współpracy ...

Niemcy

Regiony

Notatki

Powtórzone wybory do Bundestagu w Berlinie

Wyniki powtórzonego głosowania do Bundestagu, przeprowadzonego w jednej piątej o...

Niemcy

Regiony

Komentarze

Szef służby jako figurant: Przypadek Hansa-Georg Maaßena

Kwalifikacja byłego prezydenta niemieckiego Federalnego Urzędu Ochrony Konstytuc...

Niemcy

Regiony

Notatki

Strajki w Niemczech na przełomie roku 2023/2024

Przyczyny protestów szeregu grup zawodowych w RFN na przełomie roku 23/24 mają c...

Niemcy

Regiony

Komentarze

Wyniki Sojuszu „Rozsądek i Sprawiedliwość” Sahry Wagenknecht w pierwszych sondażach wyborczych 2024 r.

Noworoczne sondaże wyborcze nowej niemieckiej partii politycznej, tj. zarejestro...

Niemcy

Regiony

Notatki

Nieoficjalne spotkania środowisk prawicowych w RFN dotyczące relokowania emigrantów

Niezależnie od rozbudowanego przekazu medialnego z początku roku dotyczącego pou...

Niemcy

Regiony

Notatki

Monitor Niemcy 2/12/2023

Oświadczenie rządowe kanclerza Olafa Scholza w kontekście wyroku Federalnego Try...

Regiony

Niemcy

Notatki

Monitor Niemcy 2/9/2023

Stosownie do regularnego planu parlamentarnego Bundestagu, początek września to ...

Niemcy

Regiony

Notatki

Monitor Niemcy 1/9/2023

Pod koniec 2022 r., w dwóch wydaniach “Monitora” wydawanych przez THE OPPORTUNIT...

Niemcy

Regiony

Notatki

Monitor Niemcy 1/8/2023

Założenia programowe AfD odzwierciedlały ewolucję w samej partii. Jej powstanie ...

Niemcy

Regiony

Notatki

Monitor Niemcy 2/7/2023

Politykę RFN w stosunku do państw autorytarnych charakteryzowała determinowana e...

Niemcy

Regiony

Notatki

Monitor Niemcy 1/7/2023

Opublikowanie 20 czerwca br. raportu Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji (BfV...

Niemcy

Regiony

Notatki

Monitor Niemcy 2/6/2023

Zaprezentowana 14 czerwca br. przez najważniejszych polityków koalicyjnego rządu...

Niemcy

Regiony

Notatki

Monitor Niemcy 1/6/2023

W regularnych ankietach dotyczących preferencji partyjnych w RFN po raz pierwszy...

Regiony

Niemcy

Notatki

Monitor Niemcy 2/5/2023

Najważniejszym rezultatem głosowania do parlamentu krajowego w Bremie jest nieje...

Regiony

Migracje

Niemcy

Notatki

Monitor Niemcy 1/5/2023

Określana roboczo „konferencja premierów” to spotkanie kanclerza federalnego z p...

Regiony

Energia

Niemcy

Notatki

Monitor Niemcy 2/4/2023

Odłączenie od sieci w mijający weekend, tj. 15-16 kwietnia br. ostatnich działaj...

Regiony

Niemcy

Notatki

Monitor Niemcy 1/4/2023

Petycje i apele środowisk niechętnych zaangażowaniu się RFN w pomoc dla Ukrainie...

Regiony

Niemcy

Notatki

Monitor Niemcy 2/3/2023

Parlamentarny pełnomocnik do spraw armii przedłożył w Bundestagu pod koniec lute...

Niemcy

Regiony

Notatki

Monitor Niemcy 1/3/2023

Wystąpienie kanclerza Scholza w rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainie miało na...

Niemcy

Regiony

Notatki

Monitor Niemcy 2/2/2023

Kanclerz Republiki Federalnej od początku bieżącego roku w wystąpieniach publicz...

Migracje

Przepływy

Niemcy

Białoruś

Monitor Migracje 2/1/2023

W przedmiotowym Monitorze przeanalizujemy raport niemieckiego rządu federalnego ...

Niemcy

Regiony

Notatki

Monitor Niemcy 2/1/2023

Przyjęcie przez kanclerza Olafa Scholza w piątek, 16 stycznia br. prośby o rezyg...

Niemcy

Regiony

Notatki

Monitor Niemcy 1/1/2023

W niniejszym Monitorze poddamy analizie wydarzenia przełomu roku 2022/23 zwłaszc...

Niemcy

Regiony

Notatki

Monitor Niemcy 2/12/2022

W Monitorze przedmiotem analizy będzie ocena i perspektywy funkcjonowania koalic...

Niemcy

Regiony

Notatki

Monitor Niemcy 1/12/2022

W Monitorze został poddany analizie artykuł programowy Kanclerza RFN – Olafa Sch...

Regiony

Niemcy

Notatki

Monitor Niemcy 2/11/2022

W Monitorze przeanalizowaliśmy wzrost zachowań radykalnych w trakcie politycznyc...

Regiony

Niemcy

Notatki

Monitor Niemcy 1/11/2022

W Monitorze zostały poddane analizie węzłowe dane o postawach społecznych w Niem...