01.03.2023

Monitor Białoruś 1/3/2023

Amerykańscy dziennikarze otrzymali dokument przedstawiający plany Rosji stworzenia pełnowartościowego Państwa Związkowego Białorusi i Rosji do roku 2030. Chociaż rosyjskie, a częściowo też białoruskie cele w tej materii nie są tajemnicą, to droga mająca do nich doprowadzić już tak. Analizujemy zatem jak w perspektywie krótko, średnio i długoterminowej Rosja chce doprowadzić do integracji z Białorusią.

Białoruś ogłosiła plany dla swojej dyplomacji na rok 2023. Nie ma w nich rewolucji, raczej ewolucję kierunków, które obserwujemy od pewnego czasu. Nowością jest postawienie nacisku na tak zwane państwa “dalekiego łuku” białoruskiej polityki zagranicznej.

Alaksandr Łukaszenka zagroził, że Białoruś może wystawić w pole półmilionową armię, dając tym samym do zrozumienia państwom zachodnim, aby ograniczyły swoje prowokacje i próby wciągnięcia Białorusi w konflikt. Z tej okazji portal Zerkalo dokonał przeglądu możliwości mobilizacyjnych Białorusi, a my zamieszczamy skróconą wersję tej analizy.

Bartosz Tesławski

Przeczytaj też

Regiony

Niemcy

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Przepływy

demografia

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

demografia

Przepływy

Migracje

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...