01.05.2023

Monitor Białoruś 1/5/2023

Białoruska gospodarka w pierwszym kwartale 2023 roku zdecydowanie nie ma się dobrze, ale w wielu obszarach pozytywnie zaskakuje. Kwiecień przyniósł szereg analiz ekonomicznych i publikację kluczowych dla gospodarki białoruskiej wskaźników, którym warto się przyjrzeć, aby móc ocenić, w jakim stanie jest gospodarka naszego sąsiada. Analizie poddane zostaną ratingi kredytowe Białorusi, dynamika wzrostu PKB, handel międzynarodowy i popyt wewnętrzny, a także inflacja.

Raman Pratasiewicz, białoruski opozycjonista, usłyszał właśnie nowe, cięższe zarzuty. W zasadzie należałoby powiedzieć, że jest to były opozycjonista, ponieważ Pratasiewicz po porwaniu go przez białoruskie władze z pokładu samolotu lecącego z Aten do Wilna stał się gorącym orędownikiem białoruskiego rządu, który szczerze żałuje swoich czynów. Chociaż postawienie mu zarzutu złamania kolejnego artykułu kodeksu karnego Białorusi nie zmienia zasadniczo jego sytuacji, to jednak wiele mówi o tym, jaki jest stosunek białoruskiej władzy do “ekstremistów”.

Alaksandr Łukaszenka spotkał się z Denisem Puszylinem, ukraińskim separatystą i obecnym przewodniczącym(?) Donieckiej Republiki Ludowej wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej. Ani faktu istnienia Donieckiej Republiki Ludowej, ani tym bardziej jej włączenia w skład Rosji Białoruś co prawda nie uznaje, ale nie przeszkadza to białoruskiemu prezydentowi podejmować Puszylina u siebie w ramach oficjalnej wizyty.

Bartosz Tesławski

Przeczytaj też

Regiony

Niemcy

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Przepływy

demografia

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Migracje

demografia

Przepływy

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...