04.04.2023

Monitor Białoruś 2/4/2023

Białoruska Rada Bezpieczeństwa opublikowała obszerną “Koncepcję bezpieczeństwa Republiki Białoruś”. Dokument ten na dużym poziomie ogólności prezentuje wnioski z analizy obecnego położenia Republiki, wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń przed którymi stoi. Chociaż wiele zagrożeń wskazywanych w dokumencie przewiaja się regularnie przez narrację białoruskich oficjeli, to jednak pojawiają się w nim nowe, nie tak chętnie powtarzane białoruskie słabości i wyzwania. Zdecydowanie warto go przeanalizować i przybliżyć.

Andżelika Borys została zwolniona z aresztu domowego, a w najbliższym czasie może nawet przyjechać do Polski. W kwietniu doszło zatem do jakiegoś “dealu” wypracowanego przez strony polską i białoruską. Sprawdzamy zatem czy należy spodziewać się w najbliższym czasie poprawy stosunków z naszym wschodnim sąsiadem.

Białoruska gospodarka zaskakuje i to na plus. Międzynarodowy Fundusz Walutowy skorygował swoją prognozę wzrostu dla białoruskiego PKB w tym roku i zakłada, że gospodarka będzie się rozwijała szybciej. Z kolei białoruscy analitycy wskazują na główne warunki, które muszą zostać spełnione, aby ten wzrost dalej utrzymywać.

Bartosz Tesławski

Przeczytaj też

Regiony

Niemcy

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Przepływy

demografia

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Migracje

demografia

Przepływy

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...