01.12.2022

Monitor Niemcy 1/12/2022

W Monitorze został poddany analizie artykuł programowy Kanclerza RFN – Olafa Scholza jaki ukazał się 5 grudnia 2022 roku na łamach opiniotwórczego czasopisma „Foreign Affairs”. Przyjrzeliśmy się niemieckiej ocenie ich własnego zaangażowania się w konflikt na Ukrainie, wysłanego wsparcia militarnego i niemieckiemu postrzeganiu się jako głównego gwaranta bezpieczeństwa w regionie, a także roli Francji w tym układzie sił.

Tytus Jaskułowski

Przeczytaj też

Regiony

Niemcy

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Przepływy

demografia

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Przepływy

Migracje

demografia

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...