09.05.2023

Monitor Niemcy 1/5/2023

Określana roboczo „konferencja premierów” to spotkanie kanclerza federalnego z premierami wszystkich krajów związkowych RFN. Formalnie nie jest organem konstytucyjnym. Faktycznie, co pokazał okres zwalczania pandemii, zapadały tam istotne decyzje polityczne dotyczące funkcjonowania państwa. W stosunku do coraz poważniejszego problemu uchodźców landy oraz federacja reprezentują odmienne punkty widzenia. Rząd kanclerza Scholza nie chciał gwarantować dodatkowej pomocy finansowej w tym zakresie. Landy z kolei oczekiwały, obok dodatkowych środków, strategicznej koncepcji procedowania ze zjawiskiem emigracji jako całości. Efektem rozmów stało się co prawda zadeklarowane dodatkowe wsparcie materialne ze strony rządu. Nie rozwiązuje ono jednak istoty problemu przesuwając do listopada br. podjęcie konkretnych decyzji. Z tego też powodu należy oczekiwać przyśpieszenia przez władze RFN takich działań na forum europejskim, które dawałyby szanse na odczuwalne w Niemczech ograniczenie nielegalnej migracji.

Tytus Jaskułowski

Przeczytaj też

Regiony

Niemcy

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Przepływy

demografia

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Przepływy

Migracje

demografia

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...