11.07.2023

Monitor Niemcy 1/7/2023

Opublikowanie 20 czerwca br. raportu Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji (BfV) zbiegło się z istotnymi faktami zarejestrowanymi niecałe dwa tygodnie po publikacji. Były one związane  zarówno z treścią dokumentu, a także z generalnymi ocenami jakości pracy służb specjalnych – dokonywanych na przełomie czerwca/lipca br. przez polityków oraz organizacje branżowe, np. związki zawodowe policji. Oceny te sprowadzały się do zarzutów dotyczących domniemanego braku profesjonalizmu, postulatów policji apelujących o lepsze współdziałanie z (BfV), względnie lokalnych zwycięstw wyborczych kandydatów ugrupowań skrajnych, które to podlegały obserwacji Urzędu Ochrony Konstytucji. Z tego też względu należało przyjąć, iż raport, stał się formą publicznej inspiracji, zmierzającej przede wszystkim do uzyskania większej ilości środków, etatów, względnie dodatkowych prawnych narzędzi pracy. Nie należy ponadto zapominać, iż elementy będące przedmiotem analiz BfV, np. wzrost znaczenia ugrupowań skrajnych, albo ich gotowość do stosowania przemocy, wynikają z ignorowanych przez lata fenomenów społecznych w RFN. I tym samym są jedynie skutkiem politycznych zaniedbań. Eliminowanie przyczyn takowych nie jest tymczasem związane z pracą tajnych służb.

Tytus Jaskułowski

Przeczytaj też

Regiony

Niemcy

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Przepływy

demografia

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Migracje

demografia

Przepływy

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...