26.01.2023

Monitor Niemcy 2/1/2023

Przyjęcie przez kanclerza Olafa Scholza w piątek, 16 stycznia br. prośby o rezygnację Ch. Lambrecht nie kończy problemów, które od lat związane były z funkcjonowaniem resortu obrony RFN. Rosyjska agresja na Ukrainę i nagła zmiana oczekiwań dotyczących sił zbrojnych, tj. szybkiego przekształcenia ich z modelu typowo ekspedycyjnego do kształtu umożliwiającego uczestnictwo Bundeswehry w skutecznej obronie sojuszniczej w potencjalnym konflikcie z Rosją w Europie, jedynie unaoczniła skalę dotychczasowych zaniedbań.

Dnia 13 stycznia 2023 roku . pełnomocnik rządu federalnego do spraw integracji oraz zwalczania rasizmu w RFN, Alabali-Radovan, zaprezentowała raport dotyczący skali tego ostatniego w Niemczech.

Tytus Jaskułowski

Przeczytaj też

Regiony

Niemcy

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Przepływy

demografia

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Migracje

demografia

Przepływy

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...