28.03.2023

Monitor Niemcy 2/3/2023

Parlamentarny pełnomocnik do spraw armii przedłożył w Bundestagu pod koniec lutego br. raport o jej funkcjonowaniu. Powiela on wszystkie znane do tej pory problemy, z którymi borykały się siły zbrojne RFN. Mowa tutaj przede wszystkim o brakach w wyposażeniu, finansowaniu, rozbudowanej biurokracji, w tym procedurach przetargowych oraz mniejszym – w porównaniu z innymi armiami NATO – budżetem zadaniowym na podobne elementy pracy wewnątrz danych jednostek. Na to wszystko nakładał się spadek liczby chętnych do służby, jak i wyraźny od lat wzrost nieufności do Bundeswehry jako instytucji. Celem sporządzenia dokumentu jest zatem skłonienie deputowanych nie tylko do zwiększenia wydatków na obronność, ale i szybkiego uproszczenia procedur przetargowych. Nie wydaje się jednak, aby ten drugi cel został osiągnięty, przede wszystkim z uwagi na inne potrzeby budżetowe, w tym socjalne. Dokument tego rodzaju nie może ponadto zastąpić zmiany nastawienia do sił zbrojnych. Ta bowiem byłaby nieopłacalna politycznie.

Tytus Jaskułowski

Przeczytaj też

Regiony

Niemcy

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Przepływy

demografia

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Przepływy

Migracje

demografia

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...