12.07.2023

Monitor Niemcy 2/7/2023

Politykę RFN w stosunku do państw autorytarnych charakteryzowała determinowana ekonomicznie hipokryzja. Ich system sprawowania władzy był nie do pogodzenia z formalnie deklarowanymi w Niemczech i zapisanymi w konstytucji RFN wartościami. Tyle tylko, iż współpraca ekonomiczna z takimi krajami jak Chiny oznaczała zyski z inwestycji, rynki zbytu, a w konsekwencji bardzo istotne źródło dochodów podatkowych. Stąd też w relacjach politycznych z ChRL nie przejawiano specjalnej chęci w innym niż rutynowe przypominaniu o odmiennych poglądach np. w kwestiach przestrzegania praw człowieka. Ponieważ jednak Chiny coraz bardziej agresywnie chroniły swoje interesy ekonomiczne, co powodowało także coraz większe konsekwencje dla Niemiec, nastąpiła konieczność redefinicji polityki RFN w stosunku do tego państwa. Opublikowana w lipcu br. strategia jest tego wyrazem. Będzie ona jednakże funkcją globalnej polityki międzynarodowej a także tego, czy RFN względnie szybko uda się znaleźć alternatywne rynki zbytu w sytuacji nieuchronnego ograniczania relacji całej UE z Chinami i Rosją.

Tytus Jaskułowski

Przeczytaj też

Niemcy

Regiony

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Przepływy

demografia

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Przepływy

Migracje

demografia

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...