28.09.2023

Monitor Niemcy 2/9/2023

Stosownie do regularnego planu parlamentarnego Bundestagu, początek września to moment otwarcia procedowania nad budżetem federalnym na kolejny rok kalendarzowy. Po zaprezentowaniu zarysu zakładanych wpływów i wydatków, dalsze prace nad budżetem rozpoczną komisje parlamentarne. Odnosząc się do polskiej procedury, ostateczny format tegoż zostanie ustalony po trzecim czytaniu, tj. w grudniu bieżącego roku.

Przedłożony przez ministra finansów projekt oddaje główny dylemat rządu RFN a także samej koalicji. Musi ona zachować balans pomiędzy trudną sytuacją gospodarczą i takimi zjawiskami ekonomicznymi jak inflacja, potrzebami ekonomicznymi społeczeństwa, względnie konkretnych resortów, np. obrony, a koniecznością jednoczesnego dbania o dyscyplinę budżetową i konieczne oszczędności, choćby z uwagi na ponadnormatywne wydatki w okresie pandemii. Stosowny dylemat będzie wpływał na kampanię przed październikowymi wyborami do landtagów w Bawarii i Hesji.

Tytus Jaskułowski

Przeczytaj też

Regiony

Niemcy

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Przepływy

demografia

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Przepływy

Migracje

demografia

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...