21.06.2024

Raport Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji za 2023 r.

Doroczny raport federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji (UOK) potwierdza znany od lat i notowany także przez The Opportunitywzrost zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego RFN. Pozostaje ponadto dokumentem noszącym znamiona inspiracji – głównie wobec państw trzecich, ale też własnej klasy politycznej w Niemczech. Inspiracja ta ma doprowadzić do poprawy finasowania służb oraz odmowy współpracy z partiami skrajnymi przez inne ugrupowania reprezentowane w Bundestagu.

Rutynowa publikacja przez UOK raportu z działalności daje niemieckim tajnym służbom możliwość rokrocznego wysłania klasie politycznej i obcym wywiadom określonych komunikatów.

Specyfikacja zagrożeń, połączona z podawaniem (lub nie) szczegółów operacji kontrwywiadowczych jest elementem gry prowadzonej ze służbami Rosji lub państw Bliskiego Wschodu, nastawionej na ich dezinformację. Omawianie działań ugrupowań ekstremistycznych w Niemczech służy z kolei temu, aby skłaniać inne siły polityczne RFN do ograniczania planów współpracy z partiami skrajnymi. Uznawanie za niebezpieczne nowych podmiotów, np. obrońców klimatu, to zaś element profilaktyki mający skłonić np. ekologów lub aktywistów propalestyńskich do zachowywania umiaru i przestrzegania prawa.

Zdaniem UOK głównymi wyzwaniami dla służby pozostawały działania w cyberprzestrzeni. W tym kontekście jeden jedyny raz w dokumencie wskazano na Polskę, będącą celem tych samych rosyjskich grup przestępczych, co Niemcy.

Niezmiennie istotna miała pozostawać ochrona kontrwywiadowcza państwa, szczególnie w kontekście dezinformacji, a także wzrostu aktywności i potencjału osobowego ugrupowań ekstremistycznych. Poza klasycznym podziałem tego ostatniego na lewicowy i prawicowy, dodawano do niego komponent islamski i ekologiczny. Warte zauważenia jest także, iż głównym przeciwnikiem zachodnioniemieckiego kontrwywiadu pozostają nie tylko służby takich państw jak Rosja, Chiny czy Iran. Do tej trójki został dołączony formalny sojusznik RFN w NATO, tj. Turcja. Do klasycznych narzędzi w pracy wywiadowczej przeciwników UOK, w rodzaju rozpoznania osobowego czy też elektronicznego, dodawano przy okazji takie elementy jak inwestycje gospodarcze czy też stypendia dla studentów.

Obok wzrostu zarejestrowanych przypadków szpiegostwa problemem, jak wspomniano, pozostawał ekstremizm. Z 35 do prawie 40 tys. wzrosła przez ostatni rok ilość motywowanych politycznie przestępstw osiągając tym samym historyczny rekord. O 20% podniósł się przy okazji ich odsetek związany z bezpośrednim użyciem przemocy. Za coraz bardziej prawdopodobne uznawano przeprowadzanie w Niemczech zamachów terrorystycznych, tym bardziej, iż wzrastała liczba osób uznawanych za należące do grup o charakterze skrajnym. Ponad 40 tys. rejestrowano w spektrum prawicy, 37 tys. w lewicy. Około 27 tys. przypisywano zaś do szeroko rozumianego terroryzmu islamskiego.

Kierownictwo UOK zaapelowało o wprowadzenie możliwości deportacji osób uznawanych za niebezpieczne do takich państw jak Afganistan czy Syria. Wydaje się, iż ten właśnie zwrot stał się istotą tegorocznego raportu. Niemieckie służby wskazały bowiem, iż bez nowych prawnych możliwości działania, wzmocnienia kadrowego i finansowego oraz skutecznego prowadzenia readmisji nie będą one mogły zwalczać zagrożeń. Omawiany dokument jest więc formą przygotowanego zawczasu alibi, z którego UOK będzie korzystać pokazując brak chęci kooperacji przez klasę polityczną w momencie wystąpienia zdarzeń nieuchronnych w rozumieniu służb, w rodzaju dużych ataków terrorystycznych czy też skandali szpiegowskich.

Tytus Jaskułowski

Przeczytaj też

Regiony

Niemcy

Migracje

Notatki

Oświadczenie ministrów spraw wewnętrznych krajów związkowych RFN reprezentujących CDU z 12 lipca br.

Spotkanie ministrów reprezentujących ugrupowanie, które będzie dominować w kolej...

Bezpieczeństwo

Zasoby

Niemcy

Notatki

Nowa koncepcja poboru do Bundeswehry

Zaprezentowany w połowie czerwca br. przez ministra obrony RFN, Borisa Pistorius...

Przepływy

Migracje

Arabia Saudyjska

Notatki

Rosnąca liczba imigrantów staje się zagrożeniem dla stabilności Królestwa Arabii Saudyjskiej

Rośnie liczba imigrantów mieszkających w Królestwie Arabii Saudyjskiej (KAS), os...

Przepływy

Migracje

ukraina

Notatki

Coraz więcej ukraińskich uchodźców planuje pozostanie w państwach zachodnich

Wraz z przedłużającą się wojną na Ukrainie zwiększa się liczba uchodźców, którzy...